Kontakt z AHB SERVICE

Porozmawiajmy!

Formularz kontaktowy

captcha

„Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe
będą przetwarzane przez firmę AHB SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
80-046, przy ul. Cienistej 14a. Podane dane osobowe będziemy używali wyłącznie
do przetwarzania pytań, zarządzania sprawami bieżącymi, reklamacji zgłaszanych
za pomocą niniejszego formularza na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Zgoda zostaje wyrażona przez wypełnienie i wysłanie do nas formularza. Państwa
dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres
przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania
dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach
powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na
podstawie art. 21 RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie
jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do
domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś
(jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że
jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np.
obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do realizacji ww. celów. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z
przesłanymi danymi nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W razie pytań
dotyczących zasad prywatności, przetwarzania danych i dochodzenia swoich praw
związanych z RODO należy kontaktować się pod adresem email: marta@ahbservice.com.pl,
w tytule wiadomości wpisując RODO”

DANE KONTAKTOWE

AHB SERVICE Sp. z o.o.

ul. Cienista 14A

80-046 Gdańsk, Polska

+48 58 303 48 44

+48 58 322 50 14

+48 58 322 50 15

ahbservice@ahbservice.com.pl

Kluczowe osoby

W naszej firmie

HANNA BOREJSZO

Prezes, Dyrektor Finansowy

+48 602 745 239
ania@ahbservice.com.pl

ANDRZEJ BOREJSZO

Vice-Prezes, Dyrektor Techniczny

+48 602 219 086
andrzej@ahbservice.com.pl

ZENON BURKA

Zastępca, Dyrektora Technicznego

+48 501 290 080
ahbservice@ahbservice.com.pl

MAGDALENA BULC

Dyrektor Zarządzający

+48 605 223 607
magda@ahbservice.com.pl

PAWEŁ BOREJSZO

Dyrektor Handlowy, Kierownik Projektu

+48 605 223 517
pawel.ahbservice@gmail.com

IZABELA ALEKSIEJCZYK

Sekretariat

+48 786 223 736
office@ahbservice.com.pl

MARTA ROSIŃSKA

Asystent Prezesa

+48 605 223 700
marta@ahbservice.com.pl

Twój zaufany partner w naprawie silników!