Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązku ustawowego  i dbałością o  komfort i bezpieczeństwo naszych klientów przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania  danych osobowych w AHB SERVICE Sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych będzie AHB SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-046, ul. Cienista 12a, NIP: 584-03-01-479, REGON: 008222786.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej.

Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani.

Zwracamy się do „Państwa” jako do każdego indywidualnego użytkownika naszej strony internetowej.

Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe gdy, będąc na naszej stronie internetowej, korzystają Państwo z formularza kontaktowego lub wysyłają e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zbieramy również automatycznie  informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano poniżej w sekcjach zatytułowanej  „Ciasteczka (Cookies)”,  „Google Analytics„ i „Logi serwera”.

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, wykorzystujemy je w następujących celach:

 • przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO),
 • umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:

 • realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
 • zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem,
 • dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,
 • wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych,
 • administrowania stroną internetową.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

Dodatkowo, za państwa  dobrowolną zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www, przy korzystaniu z Google Analytics.

Państwa dane mogą być przekazane:

 • wyłącznie w celu wykonywania umowy dla Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom,
 • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania w tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Pozyskiwanie danych zapisanych w plikach cookies oraz gromadzonych danych ze stron www, przy korzystaniu Google Analytics opisano poniżej w sekcji zatytułowanej  „Ciasteczka (Cookies)”, „Google Analytics”.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

 

Państwa dane mogą być otrzymane:

 • bezpośrednio od Państwa,
 • od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście – do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług.

Poufność przekazywanych do nas danych osobowych

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Zakres geograficzny w obrębie którego mogą być przekazywane Państwa dane osobowe

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw.

Mimo, że niektóre terytoria spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie posiadać przepisów prawnych zapewniających ten sam poziom ochrony danych osobowych jak w przypadku przepisów prawnych obowiązujących wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności wszędzie tam, gdzie dane te są przez nas przetwarzane.

 

Ciasteczka (Cookies)

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są  małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu.  Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Przykładowo, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala  zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Poniżej przedstawiamy rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej, ich termin wygasania i cele jakim służą:

 

Nazwa pliku cookie

Termin wygaśnięcia pliku cookie

Opis

_ga 2 lata Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
_gid 24 godziny Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Plik cookie jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics.
_gat 1 minuta Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik ciasteczko pomaga firmie AHB SERVICE Sp. z o.o. identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
wp-settings-2 1 rok Pliki konfiguracyjne wordpress – technologii w której wykonana jest strona www.ahbservice.com.pl.
wp-settings-time- 1 rok Służy do dostosowania widoku interfejsu administratora.

Indywidualny nr id klienta do zalogowania się do wordpress.

_icl_current_language 1 rok Plik ciasteczko, który śledzi czy użytkownik zatwierdził warunki korzystania z ciasteczka.
1P_JAR 1 rok Te pliki są używane przez google do zbierania statystyk witryn i śledzenia współczynników konwersji.
CONSENT 30 lat Te pliki używane są przez google analitics do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony.

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe – a co za tym idzie Użytkownik pozostaje anonimowy.

Zgoda na cookies.

Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

Dodatkowe informacje odnośnie zarządzania ciasteczkami w przeglądarkach:

Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Obsługę ciastek Google Analytics dla naszej witryny mogą Państwo wyłączyć tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne ale i niezbędne by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Czy przetwarzamy Państwa (Twoje) dane automatycznie?

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.
Naszym celem profilowania jest dostarczenie państwu odpowiednio dopasowanej treści oferty. Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Państwa sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

 

Dobrowolność  podania danych przez klienta

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i obowiązków prawnych. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 • usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania udzielonej zgody.

Dodatkowa przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu  do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem naszej strony. Jeżeli stwierdzimy, że na stronie albo za jej pośrednictwem uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, AHB  SERVICE Sp. z o.o. podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marta Rosińska. Można się z nią kontaktować poprzez e-maila, adres: marta@ahbservice.com.pl, w tytule wiadomości wpisując „RODO”.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez AHB SERVICE Sp. z o.o., w tym realizacji Państwa praw.

Aktualizacja

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.