Kontakt z AHB SERVICE

Porozmawiajmy!

Formularz kontaktowy

  captcha

  „Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe
  będą przetwarzane przez firmę AHB SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
  80-046, przy ul. Cienistej 14a. Podane dane osobowe będziemy używali wyłącznie
  do przetwarzania pytań, zarządzania sprawami bieżącymi, reklamacji zgłaszanych
  za pomocą niniejszego formularza na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  Zgoda zostaje wyrażona przez wypełnienie i wysłanie do nas formularza. Państwa
  dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres
  przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania
  dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach
  powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na
  podstawie art. 21 RODO. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie
  jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do
  domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś
  (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że
  jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np.
  obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony. Przysługuje
  Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne,
  ale niezbędne do realizacji ww. celów. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z
  przesłanymi danymi nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W razie pytań
  dotyczących zasad prywatności, przetwarzania danych i dochodzenia swoich praw
  związanych z RODO należy kontaktować się pod adresem email: marta@ahbservice.com.pl,
  w tytule wiadomości wpisując RODO”

  DANE KONTAKTOWE

  AHB SERVICE Sp. z o.o.

  ul. Cienista 14A

  80-046 Gdańsk, Polska

  +48 58 303 48 44

  +48 58 322 50 14

  +48 58 322 50 15

  ahbservice@ahbservice.com.pl

  Kluczowe osoby

  W naszej firmie

  HANNA BOREJSZO

  Prezes, Dyrektor Finansowy

  +48 602 745 239
  ania@ahbservice.com.pl

  ANDRZEJ BOREJSZO

  Vice-Prezes

  +48 602 219 086
  andrzej@ahbservice.com.pl

  ZENON BURKA

  Zastępca, Dyrektora Technicznego

  +48 501 290 080
  ahbservice@ahbservice.com.pl

  MAGDALENA BULC

  Dyrektor Zarządzający

  +48 605 223 607
  magda@ahbservice.com.pl

  PAWEŁ BOREJSZO

  Dyrektor Handlowy

  +48 605 223 517
  pawel.ahbservice@gmail.com

  IZABELA ALEKSIEJCZYK

  Sekretariat

  +48 786 223 736
  office@ahbservice.com.pl

  ANDRZEJ JASTRZĘBSKI

  Kierownik Realizacji Projektu

  +48 786 223 738
  aj@ahbservice.com.pl

  MAREK DRAGAN

  Dyrektor Działu Technicznego, Główny Technolog

  +48 605 223 513
  marek@ahbservice.com.pl

  MARTA ROSIŃSKA

  Asystent Prezesa

  +48 605 223 700
  marta@ahbservice.com.pl

  Twój zaufany partner w naprawie silników!